Spoed

Spoedgevallen zijn: een nabloeding, een ongeval, een ernstige pijnklacht of een zwelling t.g.v ontsteking.

Indien de praktijk gesloten is, kunt u via ons telefoonnummer 073-5512757 vernemen wie de dienstdoende tandarts is. Houdt u pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens.

De spoedgevallendienst neemt op werkdagen waar van ’s middags 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend en vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur tot 08.00 uur maandagochtend en op erkende feestdagen.